در نسخه جدید تلگرام دسکتاپ- نسخه ۲ قابلیت تعریف فولدر(پوشه) امکانپذیر شده این یعنی میتوانید در قسمت تنظیمات تلگرام بی نهایت پوشه ایجاد کنید و افراد- گروه ها و یا کانال ها را در آنها قرار دهید با این کار قادر به دسته بندی و طبقه بندی مخاطبین خود خواهید شد. ضمن آنکه در هر پوشه می توانید چندین آیتم را پین کنید.

در نسخه جدید تلگرام- نسخه ۲ قابلیت تعریف فولدر(پوشه) امکانپذیر شده این یعنی میتوانید در قسمت تنظیمات تلگرام بی نهایت پوشه ایجاد کنید و افراد- گروه ها و یا کانال ها را در آنها قرار دهید با این کار قادر به دسته بندی و طبقه بندی مخاطبین خود خواهید شد. ضمن آنکه در هر پوشه می توانید چندین آیتم را پین کنید.