ليست کمک هاي مالي به تله ليست

650000تومان

تخفيف هزينه طراحي سايت

شرکت مدانت علاوه بر تخفيف 60% در هزينه توليد و طراحي وب سايت و هزينه استقرار و نيازمندي هاي اوليه مطابق طرح ايده اوليه تماماٌ بر عهده گرفت.
480000 تومان

هزينه تامين هاست

فروشگاه کازيو نيز بعنوان اسپانسر اصلي بطور کامل هزينه تامين هاست ايراني سايت را عهده دار شد.
100000 تومان

ماژول سرويس پرداخت آنلاين

حمايت مالي بابت سرويس پرداخت آنلاين
آقاي سينا مهريان

آقاي سينا مهريان

50000 تومان

وب فونت

مورد مصرف حمايت مالي: بابت وب فونت هاي جديد
خانم مهري دانش نيا

خانم مهري دانش نيا

20000 تومان

پشتيباني

مورد مصرف حمايت مالي: پشتيباني
error: همه چيز در ديد شماست نيازي به کپي نيست!