معيارهاي کانال منتخب

چرا کانال ما بايد محتواي مفيد و کاربردي داشته باشد.؟

بياييد تصور کنيم کانالي را ثبت کرده ايد که در زمينه موسيقي فعاليت دارد در برخي از پست ها براي توجه اعضا اقدام به توليد محتوايي نامرتبط و يا خبرها و تصاويري مي کنيد که اصلاٌ ارتباطي به هدف، نام و و نگرش موسيقي ندارد چه حسي داريد وقتي ميان حرفهاي کسي که از شما تمجيد مي کند يکدفعه از بدي بوي فاضلاب حرف بزند؟
قطعا ناخوشايند است!
مطالب مفيد را مطابق با سليقه اعضا برگزينيد چراکه افرادي عضو کانال شما شده اند ذهنيتي دارند که از نام و پست هاي سابقتان نشأت مي گيرد و اگر در اواسط راه صرفا بنا به اقتضاي خبر داغ و يا سوژه جديد اسلوب کاري و رفتاري کانال تلگرامي خود را عوض کنيد بي شک اعضاي خود را از دست خواهيد داد
تله ليست با اين ذهنيت و با سپاس از آن دسته از مديران کانال هايي که بهترين و مفيد ترين و مرتبط ترين پست ها را در کانال درج مي کنند را به ديده منت ارج مينهد.
پيشنهاد مي کنيم جذابيت نوشته همراه با تصوير بيشتر است
هر چقدر کوتاه بنويسيد پيامتان را زودتر منتقل کرده ايد
هميشه مرتبط با نام، هدف و روش کاري کانال مطلب بگذاريد و براي جلب توجه سراغ سوژه هاي گذارا نرويد
از نظر تله ليست کانال هايي موفق و برگزيده خواهند شد که در حوزه مشخص اقدام به فعاليت کنند. و مطلب را نه فقط براي جلب توجه بلکه براي دنبال کردن هدف غايي کانال اشان برگزينند. تاکيد مي کنيم باز هم که جامعه ما رشد ضعيفي در توليد محتواي مفيد دارد. تله ليست مي خواهد حامي آندسته از عزيزاني باشد که همواره ارايه خدمات و مطالب به روز توليد مي کنند و در اين راستا مزايايي براي منتخبين در نظر گرفته که در اين لينک بخوانيد.
----------------------------------------------
بيشتر بخوانيد:
معيار به روز بودن کانال
معيار کانال فاقد تبليغات
معيار محبوبيت کانال
محتواي مفيد و کاربردي داشته باشد.3

محتواي مفيد و کاربردي داشته باشد.

error: همه چيز در ديد شماست نيازي به کپي نيست!