معيارهاي کانال منتخب

چرا همواره به روز باشيم!؟

شکي نيست که داشتن اطلاعات و داده هايي که لحظه نگاري نشود بخصوص در زماني که رشد سريع اطلاعت چند صد برابر شده، بي فايده است اگر شما کانالي با هر هدف مشخصي ثبت کرده ايد، اگراطلاعات، محتوا و پست هاي منظم و روزانه در آن درج نکنيد هم وقت خود را هدر داده ايد و هدف تان را گم کرده ايد پس از مدتي کوتاه نيز کليه اعضا کانال شما را قطع Mute خواهند کرد
بخاطر داشته باشيد کانال شما حداقل روزانه 1 پست جديد داشته باشد
پست ها نبايد تکراري باشد
جذابيت نوشته همراه با تصوير بيشتر است
هر چقدر کوتاه بنويسيد پيامتان را زودتر منتقل کرده ايد
نترسيد و از تمام داشته ها و داده هاي روز استفاده کنيد.
مطالب به روز يکنواختي کانال شما را از بي مي برد.
روزانه مطلبي در خور توجه بگذاريد توجه کنيد اين به روز رساني نبايد منجر به توليد صدها پست روزانه شود به گونه اي که خود يک معضل براي اعضا بحساب بيايد مخصوصا زمانيکه مرتبط به ازاي هر پس اعلان هم به کاربر داده شود در آنصورت فاجعه است اگر تعداد پستت هاي روزانه زياد اسست حتما گزينه Notification کانال را غير فعال سازيد
تله ليست با اين ذهنيت و با سپاس از آن دسته از مديران کانال هايي که به روز ترين و بهترين پست ها را در کانال درج مي کنند را به ديده منت ارج مينهد.
از نظر تله ليست کانال هايي موفق و برگزيده خواهند شد که در حوزه مشخص اقدام به فعاليت کنند. و مطلب را نه فقط براي روزآوري بلکه براي رساندن پيام جديد به اعضا بکار گرفته باشند. جامعه ما رشد ضعيفي در توليد محتواي مفيد دارد. تله ليست مي خواهد حامي آندسته از عزيزاني باشد که همواره ارايه خدمات و مطالب به روز توليد مي کنند و در اين راستا مزايايي براي منتخبين در نظر گرفته که در اين لينک بخوانيد.
----------------------------------------------
بيشتر بخوانيد:
معيار مطالب مفيد و کاربردي مرتبط
معيار کانال فاقد تبليغات
معيار محبوبيت کانال
همواره مطالب آن به روز باشد2

همواره مطالب آن به روز باشد

error: همه چيز در ديد شماست نيازي به کپي نيست!