معيارهاي کانال منتخب

چرا تبليغات نه!؟

بدون ترديد همه ما در هر برهه اي از کسب و کار خود دوست داريم تا خدمات و محصولات را به اطلاع همگان برسانيم، سايت ها، ارسال پيامک، هديه، بروشورهاي تبليغاتي، ايميل هاي انبوه، شبکه هاي اجتماعي و ....
و در تمامي اين ابزارها صرفا دنبال افزايش بهره وري هستيم. اما فراموش نکنيم به چه قيمتي؟
با رشد شبکه هاي اجتماعي نظير تلگرام گروه ها و کانال هاي بسياري به راه افتاده اند که با نامي مشخص و کاربردهاي تبليغاتي قدم به ميان گذاشته اند.
تبليغات خوب است و سرمايه گذاري است نه هزينه! اما نه هر جايي و نه هر لحظه اي!
بسياري از پيامک هاي تبليغاتي را بي ترديد نخوانده پاک مي کنيد؟ چرا؟
پاسخ ساده است چون شما نمي خواهيد!
تبليغات زماني موثر است که کسي بخواهد و حجم انبوه آن مزاحمتي در فرد بوجود نياورد.
پول چيز خوبي است اما بدانيم هميشه مطرح نيست.
تله ليست با اين ذهنيت و با سپاس از آن دسته از مديران کانال هايي که هزاران و يا ميليون ها پست و مطلب را بدون تبليغات در کانال درج مي کنند را به ديده منت ارج مينهد.
از نظر تله ليست کانال هايي موفق و برگزيده خواهند شد که در حوزه مشخص اقدام به فعاليت کنند. و تبليغات را صرفااٌ راهي براي کسب درآمد نکنند. ما در زندگي بدنبال چيزهاي زياد ديگري هستيم که بي شک، تبليغات هميشه جزو آنها نيست. جامعه ما رشد ضعيفي در توليد محتواي مفيد دارد. تله ليست مي خواهد حامي آندسته از عزيزاني باشد که همواره ارايه خدمات و مطالب به روز را بر تبليغات ناخواسته ترجيح مي دهند و در اين راستا مزايايي براي منتخبين در نظر گرفته که در اين لينک بخوانيد.
----------------------------------------------
بيشتر بخوانيد:
معيار به روز بودن کانال
معيار مطالب مفيد و کاربردي مرتبط
معيار محبوبيت کانال
فاقد تبليغات باشد1

فاقد تبليغات باشد

error: همه چيز در ديد شماست نيازي به کپي نيست!