براي داشتن امنيت در تلگرام حتما نکات زير را رعايت کنيد:
۱- هرگز سيم کارت کسي را روي گوشي خود قرار ندهيد! چراکه با اينکار عملا تمامي ليست مخاطبين سيم کارت ديگري بر روي تلگرام شما کپي مي شود.
۲- هنگامي که سيم کارت خود را گم کرده ايد حتما نسبت دريافت سيم کارت المثني سريعا اقدام کنيد چراکه پس سه ماه اپراتور سيم کارت شما را مي سوزاند و شماره شما را به فرد ديگري منتقل ميکند حال اگر شما قبلا روي آن سيم کارت تلگرام نصب کرده باشيد تمامي مخاطبين شما در تلگرام شخص جديد نمايان مي شود.
۳- هنگامي که قصد داريد تا ديگر از سيم کارت خود استفاده نکنيد و يا آنرا به شخص ديگري واگذار نماييد حتماً ابتدا نسبت به حذف کامل اکانت تلگرام اقدام کنيد.
از آنجايي که تلگرام کاملا يک سرويس تحت سرور است و ارتباطي با اپراتورهاي تلفن همراه و گوشي شما ندارد لذا ۱۰۰% مراقب باشيد که يا اکانت تلگرام ايجاد نکنيد و يا اگر مي کنيد حتما در شرايط فوق نسبت به حذف کامل اکانت تلگرام اقدام نماييد.