فروردین ۱, ۱۳۹۵

رابطه هاي تلگرامي،

بر كسي پوشيده نيست سرعت مهار نشدني تكنولوژي. اما ابزارهايي شبيه تلگرام چه به روز زندگي ما مي آورد؟ جز اتلاف ١٠٠٪‏ لحظه هاي باهم بودن! […]
error: همه چيز در ديد شماست نيازي به کپي نيست!